Obec Stará Huta
Obec Stará Huta

Kontakt:

Obecný úrad Stará Huta,
Stará Huta 54, 962 25

045/5389000

0904194042-starosta

starosta@obecstarahuta.sk
kacerova@obecstarahuta.sk

Po - Pi: 8.00 - 16.00
Ut: nestránkový deň
Obedná prestávka: 12.00 - 12.30

Zmluvy

 

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020

 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 9. 2023

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

28/09/2023

528,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stará Huta

28. 9. 2023

Darovacia zmluva

SITB-OO2-2023/001197-117

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Stará Huta

8. 8. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2023 - 08/08/2023

Neuvedené

Obec Stará Huta

Xénia Chalásová

3. 8. 2023

Nájomná zmluva

02/08/2023

35,00 EUR

Obec Stará Huta

Martina Bartošová

27. 7. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy

1/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Stará Huta

29. 6. 2023

Dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny

1120261

Neuvedené

Energie2

Obec Stará Huta

28. 6. 2023

Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa

26/06/2023

Neuvedené

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Stará Huta

3. 5. 2023

Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

02/05/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Stará Huta

3. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1423624

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Stará Huta

2. 5. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľného odberateľa mimo domácnosti

1120261 - 17/04/2023

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Stará Huta

14. 4. 2023

Dodatok č.13 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu zo dňa 09.12.2005

31/03/2023

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Stará Huta

11. 4. 2023

Kúpna zmluva

27/03/2023

750,00 EUR

Prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc

Obec Stará Huta

30. 1. 2023

Dodatok č.12 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu zo dňa 09.12.2005

09/12/2005

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Stará Huta

30. 1. 2023

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu zo dňa 13.09.1995

13/09/1995

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Stará Huta

12. 1. 2023

Dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny

1120261

neuvedné

Energie2, a.s.

Obec Stará Huta

2. 1. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

31/12/2022

800,00 EUR Osemsto eur

ĽH Mlynárovci, Peter Vrťo

Obec Stará Huta

7. 12. 2022

Kúpna zmluva

07/12/2022

120,00 EUR Jedenstodvadsať eur

Obec Stará Huta

Ing. Elena Budáčová

29. 11. 2022

Zmluva o spolupráci na vydaní publikácie

23/11/2022

500,00 EUR Päťsto eur

Obec Stará Huta

Občianske združenie Stredoslovenského múzea

31. 10. 2022

Kúpna zmluva

31/10/2022

1 060,00 EUR Jedentisícšesťdesiat eur

Obec Stará Huta

Ing. Gabriel a Ing. Jana Molnárovci

31. 10. 2022

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00320285/000/2022

Neuvedené

INISOFT s.r.o.

Obec Stará Huta

25. 10. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1/2022

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Stará Huta

11. 8. 2022

Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy

64/002/22

39 900,71 EUR Tridsaťdevťtisícdeväťsto eur a sedemdesiatjeden centov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Stará Huta

8. 8. 2022

Dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny

1120261

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Stará Huta

23. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070AQC1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Stará Huta

22. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku elektriny

č. 2

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Stará Huta

31. 5. 2022

Darovacia zmluva

KRHZ-BB-VO-407-136/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Stará Huta

10. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

1422598

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Stará Huta

28. 4. 2022

Zmluva o zabezpeční výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

ZO/2022A20940-1

Neuvedené

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Stará Huta

30. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

28/03/2022

570,00 EUR

Obec Stará Huta

Galileo Corporation s.r.o.

25. 2. 2022

Darovacia zmluva

10/02/2022

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

28. 1. 2022

Dodatok č.11 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu zo dňa 09.12.2005

28/01/2022

Neuvedené

Obec Stará Huta

Marius Pedersen

28. 1. 2022

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu zo dňa 13.09.1995

28/01/2022

Neuvedené

Obec Stará Huta

Marius Pedersen

28. 1. 2022

Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č.15 012/21

28/01/2022

Neuvedené

Obec Stará Huta

Marius Pedersen

7. 1. 2022

Dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny

1120261

Neuvedené

Obec Stará Huta

Energie2, a.s.

30. 12. 2021

Dohoda o spoločnej spádovej oblasti

20/12/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

Obec Vígľaš

30. 12. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

1

Neuvedené

Obec Stará Huta

Energie2, a.s.

16. 12. 2021

Dodatok č. 2

2

Neuvedené

Obec Stará Huta

Ecopora s.r.o.

30. 11. 2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.10.2021

29/11/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

Ján Augustín

5. 11. 2021

Kúpna zmluva

05/11/2021

149,00 EUR

Obec Stará Huta

Mária Martinková

2. 11. 2021

Kúpna zmluva

29/10/2021

500,00 EUR

Obec Stará Huta

Milan Hanes

28. 10. 2021

Dohoda

21/33/010/4

Neuvedené

Obec Stará Huta

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

26. 10. 2021

Zmluva o dielo

26/10/2021

175 080,00 EUR

Obec Stará Huta

COSTRUO, spol. s r.o.

18. 10. 2021

Kúpna zmluva

15/10/2021

497,00 EUR

Obec Stará Huta

Helena Záchenská, Ján Záchenský

18. 10. 2021

Kúpna zmluva

6/10/2021

304,00 EUR

Obec Stará Huta

Ján Augustín

12. 7. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

12/07/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovak Telekom

29. 6. 2021

Dohoda - § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z.

21/33/054/39

Neuvedené

Obec Stará Huta

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

7. 6. 2021

Dodatok č.3

3/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

NATUR-PACK, a.s.

20. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

1421 366

1 400,00 EUR

Obec Stará Huta

Dobrovoľná požiarna ochrana

15. 3. 2021

Dodatok k zmluve

1/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

15. 3. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

1120261

neuvedené

Obec Stará Huta

Energie2, a.s.

26. 2. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

3/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

RC & T Detva, s.r.o.

5. 2. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

2/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

RC & T Detva, s.r.o.

29. 1. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

1/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

RC & T Detva, s.r.o.

28. 1. 2021

Zmluva o spolupráci

28/01/2020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Milan Strhársky

22. 1. 2021

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

6826202116

53,00 EUR Päťdesiattri eur

Obec Stará Huta

Komunálna poisťovňa

22. 1. 2021

Havarijné poistenie motorových vozidiel

6826219874

237,87 EUR Dvestotridsaťsedem eur a osemdesiatsedem centov

Obec Stará Huta

Komunálna poisťovňa

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)

21/01/2021

Neuvedené

Obec Stará Huta

RC & T Detva, s.r.o.

29. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

29122020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovenská republika - Štatistický úrad SRd

28. 12. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve č.1-792005686025

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovak Telekom

28. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

Zmluva č.1-792005686025

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovak Telekom

8. 12. 2020

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

64/002/20

59 870,00 EUR Päťdesiatdeväťtisícosemstosedemdesiat eur

Obec Stará Huta

Prima banka Slovensko, a.s.

8. 12. 2020

Dodatok k zmluve

074BB220254

59 870,00 EUR Päťdesiatdeväťtisícosemstosedemdesiat eur

Obec Stará Huta

Pôdohospodárska platobná agentúra

19. 11. 2020

Dohoda č.20/33/010/142

20/33/010/142

Neuvedené

Obec Stará Huta

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

15. 10. 2020

Zmluva o výpožičke

SITB-OO2-2020/001378-001

1 541,16 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťjeden eur šestnásť centov

Obec Stará Huta

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

7. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-28-10-2020-SK

780,00 EUR Sedemstoosemdesiat eur

Obec Stará Huta

Galileo Corporation s.r.o.

7. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1384

4 595,00 EUR Štyritisícpäťstodeväťdesiatpäť eur

Obec Stará Huta

Ministerstvo financií SR

2. 9. 2020

Zmluva o dielo

31.08.2020

30,00 EUR Tridsať eur

Obec Stará Huta

Anna Čížová

21. 7. 2020

Zmluva o dielo

22052020

42 000,75 EUR Štyridsaťdvatisíc eur a sedemdesiatpäť centov

Obec Stará Huta

PIES SK s.r.o.

8. 7. 2020

Zmluva o spolupráci

08/07/2020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Pohrebníctvo Hanuska s.r.o.

3. 7. 2020

Zmluva o dielo č. ZOD SK2004/4/2020

ZOD SK2004/4/2020

5 988,00 EUR Päťtisícdeväťstoosemdesiatosem eur

Obec Stará Huta

EMPEMONT Slovakia,s.r.o.

30. 6. 2020

Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu

RA-SNCA/20184298

Neuvedené

Obec Stará Huta

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

30. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

29062020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

19. 6. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-VO-68-055/2020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

9. 6. 2020

Kúpna zmluva

1/2020

59 870,00 EUR Päťdesiatdeväťtisícosemstosedemdesiat eur

Obec Stará Huta

Róbert Bartuš, s.r.o.

15. 5. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Emília Meszárosová

30. 4. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

30042020

Neuvedené

Obec Stará Huta

no-one, s.r.o.

2. 4. 2020

Zmluva o elektronickej komunikácii

02042020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

1. 4. 2020

Zmluva č.1420 674

1420 674

Neuvedené

Obec Stará Huta

Dobrovoľná požiarna ochrana

31. 3. 2020

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

20/33/50J/9

Neuvedené

Obec Stará Huta

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

24. 3. 2020

Odstúpenie od kúpnej zmluvy č.Z201763352 zo dňa 28.11.2017

23032020

Neuvedené

Obec Stará Huta

SNAP, s.r.o.

23. 3. 2020

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

23032020

Neuvedené

Obec Stará Huta

NATUR-PACK, a.s.

5. 3. 2020

Dodatok č.10 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

05032020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Marius Pedersen

27. 2. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

1-757045306109

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovak Telekom

26. 2. 2020

Kúpna zmluva

1-757047499825

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovak Telekom

13. 2. 2020

Dodatok k dohode o integračnom zámere

13022020

Neuvedené

Obec Stará Huta

NASES

5. 2. 2020

Zmluva o dielo č.200102

200102

Neuvedené

Obec Stará Huta

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

31. 1. 2020

Príloha k zmluve vývozu odpadu

15012/21

Neuvedené

Obec Stará Huta

Marius Pedersen

31. 1. 2020

Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu

13091995

Neuvedené

Obec Stará Huta

Marius Pedersen

29. 1. 2020

Memorandum o spolupráci

29012020

Neuvedené

Obec Stará Huta

Slovenská ekologická agentúra n.o.

3. 1. 2020

Dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny

3000071644

Neuvedené

Obec Stará Huta

Energie2, a.s.

2. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní vybraných činností na úseku BOZP,OPP a CO

31122019

Neuvedené

Obec Stará Huta

Marian Stančík

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Vývoz odpadu

odkaz na vývoz odpadu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Ako triediť

akotriedit.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 1.10.2023, 20:24:43