Obec Stará Huta
Obec Stará Huta

Kontakt:

Obecný úrad Stará Huta,
Stará Huta 54, 962 25

045/5389000

starosta@obecstarahuta.sk
kacerova@obecstarahuta.sk

Po - Pi: 8.00 - 16.00
Ut: nestránkový deň
Obedná prestávka: 12.00 - 12.30

Objednávky

 

Zmluvy, Faktúry, Objednávky od r.2020

 

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29. 11. 2022

18/2022

Terénne úpravy v miestnom cintoríne

292,00 EUR Dvestodeväťdesiatdva eur

Ing. Imrich Gužmer

Obec Stará Huta

26. 10. 2022

17/2022

Jednoručné činky 4 ks

384,79 EUR Tristoosemdesiatštyri eur a sedemdesiatdeväť centov

FIT PLUS spol. s r.o.

Obec Stará Huta

6. 10. 2022

16/2022

Stravné lístky 100 ks

613,14 EUR Šesťstotrinásť eur a štrnásť centov

Up Déjeuner, s.r.o.

Obec Stará Huta

6. 10. 2022

15/2022

LED trubicové svietidlá 2ks LED trubice 13 ks

94,15 EUR Deväťdesiatštyri eur a pätnásť centov

Cb elektro s.r.o.

Obec Stará Huta

18. 8. 2022

14/2022

Píla kolísková (cirkulárka)

710,30 EUR Sedemsto eur a tridsať centov

PROTECO náradie s.r.o.

Obec Stará Huta

29. 6. 2022

13/2022

Doprava štrku z kameňolomu Horný Tisovník

532,80 EUR Päťstotridsaťdva eur a osemdesiat centov

Detvatrans-Šufliarsky, s.r.o.

Obec Stará Huta

23. 6. 2022

12/2022

Propán-butánová plynová stolička + plynová súprava

69,14 EUR Šesťdesiatdeväť eur a štrnásť centov

Miroslav Kameník

Obec Stará Huta

23. 6. 2022

11/2022

Paletovacie vidly Kubota

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

NORWIT Slovakia spol. s r.o.

Obec Stará Huta

22. 4. 2022

10/2022

Kontrola ČOV

223,80 EUR Dvestodvadsaťtri eur a osemdesiat centov

Ing. Štefan Kertéz

Obec Stará Huta

19. 4. 2022

9/2022

Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov

Neuvedené

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Stará Huta

17. 3. 2022

8/2022

Kancelárske potreby a čistiace prostriedky

296,54 EUR Dvestodeväťdesiatšesť eur a päťdesiatštyri centov

PAPERA s.r.o.

Obec Stará Huta

14. 3. 2022

7/2022

Cenová ponuka vývozu triedeného odpadu nad rámec zmluvy

60,82 EUR Šesťdesiat eur a osemdesiatdva centov

Marius Pedersen

Obec Stará Huta

14. 3. 2022

6/2022

Stravné lístky 200 ks

1 033,14 EUR Jedentisíctridsaťtri eur a štrnásť centov

Up Déjeuner, s.r.o.

Obec Stará Huta

14. 3. 2022

5/2022

Tonery + valec do tlačiarne

366,00 EUR Tristošesťdesiatšesť eur

Techie s.r.o.

Obec Stará Huta

25. 2. 2022

4/2022

Turistická mapa katastra obce

669,60 EUR Šesťstošesťdesiatdeväť eur a šesťdesiat centov

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Obec Stará Huta

25. 2. 2022

3/2022

Kniha čarovná Detva a okolie - 40 ks

660,00 EUR Šesťstošesťdesiať eur

CBS spol. s r. o.

Obec Stará Huta

7. 1. 2022

2/2022

Stravné lístky 200 ks

1 033,14 EUR Jedentisíctridsaťtri eur a štrnásť centov

Up Déjeuner, s.r.o.

Obec Stará Huta

7. 1. 2022

1/2022

LED svietidlá - 10 ks

345,00 EUR Tristoštyridsaťpäť eur

Ing. Iveta Olbertová ILED

Obec Stará Huta

16. 12. 2021

23/2021

Stravné lístky 100 ks

523,14 EUR Päťstodvadsaťtri eur a štrnášť centov

Up Déjeuner, s.r.o.

Obec Stará Huta

28. 10. 2021

22/2021

Stravné lístky 100 ks

523,14 EUR Päťstodvadsaťtri eur a štrnásť centov

Up Déjeuner, s.r.o.

Obec Stará Huta

28. 10. 2021

21/2021

Bezdrôtové hlásiče s digitálnym ovládaním + tlakové reproduktory

2 160,00 EUR Dvetisícstošesťdesiat

City Sound, s.r.o.

Obec Stará Huta

26. 10. 2021

20/2021

LED pouličné svietidlo 30 W - 4 ks

88,84 EUR Osemdesiatosem eur a osemdiatštyri centov

Ing. Iveta Olbertová ILED

Obec Stará Huta

19. 10. 2021

19/2021

Oprava verejného priestranstva pri Kultúrnom dome v obci Stará Huta

4 012,80 EUR Štyritisícdvanásť eur a osemdesiat centov

RENOVIA, s.r.o.

Obec Stará Huta

27. 9. 2021

18/2021

Teplovodný kotol Modratherm ZEUS 30-3 32 kW (OcÚ)

1 489,00 EUR Jedentisícštyristoosemdesiatdeväť eur

IVATO s.r.o.

Obec Stará Huta

24. 9. 2021

17/2021

Ponorka Calpeda 4SD 15/23 400 V (vodojem)

1 350,00 EUR Jedentisíctristopäťdesiat eur

Štefan Melich - Komex

Obec Stará Huta

8. 9. 2021

16/2021

Stravné lístky 100 ks

523,14 EUR Päťstodvadsaťtri eur a štrnásť centov

Up Déjeuner, s.r.o.

Obec Stará Huta

8. 9. 2021

15/2021

Preprava kamennej drte na cestné komunikácie

436,80 EUR Štyristotridsaťšesť eur a osemdesiat centov

G-TRANSIT s.r.o.

Obec Stará Huta

2. 8. 2021

14/2021

2 ks tonery + valec do tlačiarne

311,55 EUR Tristojedenásť eur a päťdesiatpäťcentov

Soft-Tech, s.r.o.

Obec Stará Huta

14. 7. 2021

13/2021

Oprava odpadnutého sokla budovy MKS

3 146,66 EUR Tritisícstoštyridsaťšesť eur a šesťdesiatšesť centov

FOXPOWER, s.r.o.

Obec Stará Huta

16. 6. 2021

12/2021

Energetický audit budovy Obecného úradu

500,00 EUR Paťsto eur

DELTA VK s.r.o.

Obec Stará Huta

20. 5. 2021

11/2021

Stravné lístky 200 ks

1 033,14 EUR Jedentisíctridsaťtri eur a štrnásť centov

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Stará Huta

8. 4. 2021

10/2021

Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus

neuvedené

AUTO-IMPEX, spol. s r.o.

Obec Stará Huta

26. 3. 2021

9/2021

Nákup traktorovej kosačky SECO STARJET P4

5 988,00 EUR Päťtisícdeväťstoosemdesiatosem eur

Róbert Bartuš, s.r.o.

Obec Stará Huta

23. 3. 2021

8/2021

Vitamín C 500 mg 300 ks

298,00 EUR Dvestodeväťdesiatosem eur

Green Medical, s.r.o.

Obec Stará Huta

11. 3. 2021

7/2021

Bezdotykový dávkovač mydla a dezinfekcie

48,16 EUR Šyridsaťosem eur a šestnásť centov

ZENCO.sk

Obec Stará Huta

10. 3. 2021

6/2021

Tonery do tlačiarne 2 ks

193,40 EUR Jedenstodeväťdesiattri eur a štyridsať centov

interNETmania SK s.r.o.

Obec Stará Huta

10. 3. 2021

5/2021

Formuláre a matričné doklady

47,30 EUR Štyridsaťsedem eur a tridsať centov

Centrum polygrafických služieb

Obec Stará Huta

1. 2. 2021

4/2021

stravné lístky 200 ks

1 033,14 EUR Jedentisíctridsaťtri eur a štrnásť centov

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Stará Huta

1. 2. 2021

3/2021

Geologický prieskum - vodovod

1 586,40 EUR Jedentisícpäťstoosemdesiatšesť eur a štyridsať centov

HES-COMGEO s.r.o.

Obec Stará Huta

22. 1. 2021

2/2021

Autonabíjačka - požiarna TATRA

52,50 EUR Päťdesiatdva eur a päťdesiat centov

Pro-Tech Shop, s.r.o.

Obec Stará Huta

5. 1. 2021

1/2021

Nákup kancelárskych potrieb

89,06 EUR Osemdestiatdeväť eur a šesť centov

REGINASHOP

Obec Stará Huta

7. 12. 2020

19/2020

Zber jedlých olejov a tukov

12,00 EUR Dvanásť eur

Marius Pedersen

Obec Stará Huta

3. 12. 2020

18/2020

LED verejné osvetlenie 3 ks

60,97 EUR Šesťdesiat eur a deväťdesiatsedem centov

LEDart s.r.o.

Obec Stará Huta

3. 12. 2020

17/2020

Čelný nakladač Kubota R090

59 870,00 EUR Päťdesiatdeväťtisícosemstosedemdesiat eur

Róbert Bartuš, s.r.o.

Obec Stará Huta

23. 11. 2020

16/2020

Autonabíjačka - požiarne IVECO

34,38 EUR Tridsaťštyri eur a tridsaťosem centov

ANDREA SHOP, s.r.o.

Obec Stará Huta

28. 10. 2020

15/2020

Dezinfekčné prostriedky

102,87 EUR Jedenstodva eur osemdesiatsedem centov

PAPERA s.r.o.

Obec Stará Huta

23. 10. 2020

14/2020

Záznamník, plán údržby, hasičské traky - DHZ

68,99 EUR Šesťdesiatosem eur a deväťdesiatdeväť centov

FLORIAN, s.r.o.

Obec Stará Huta

2. 10. 2020

11-1/2020

Stravné lístky

1 033,44 EUR Jedentisíctridsaťtri eur a štrnásť centov

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Stará Huta

7. 9. 2020

13/2020

Reflektory 10 ks

149,91 EUR Jedenstoštyridsaťdeväť eur a deväťdesiatjeden centov

LEDart s.r.o.

Obec Stará Huta

7. 9. 2020

12/2020

Toner + valec do tlačiarne

218,80 EUR Dvestoosemnásť eur a osemdesiat centov

Originálne tonery

Obec Stará Huta

8. 7. 2020

11/2020

Stravné lístky

1 033,14 EUR Jedentisíctridsaťtri eur a štrnásť centov

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Stará Huta

6. 7. 2020

10/2020

LED REFLEKTORY 6 ks

66,94 EUR Šesťdestiatšesť eur a deväťdesiatštyri centov

LEDart s.r.o.

Obec Stará Huta

25. 6. 2020

9/2020

Posilňovacia lavička + chrómový set

548,60 EUR Päťstoštyridsaťosem eur a šesťdesiat centov

dajsipauzu, s.r.o.

Obec Stará Huta

25. 6. 2020

8/2020

Bezdrôtový rozhlas s digitálnym kódovaním

5 988,00 EUR Päťtisícdeväťstoosemdesiatosem eur

EMPEMONT Slovakia,s.r.o.

Obec Stará Huta

29. 5. 2020

7/2020

Oceľový sejf

94,78 EUR Deväťdesiatštyri eur a sedemdesiatosemcentov

Alza.sk s.r.o.

Obec Stará Huta

15. 5. 2020

6/2020

Monitorrs Security IP kamerový set 4 kanálový 2 M.Pix PoE (6002K4)

316,00 EUR Tristošestnásť eur

Monitor s.r.o.

Obec Stará Huta

8. 4. 2020

5/2020

Antibakteriálne mydlo- 5 l

29,40 EUR Dvadsaťdeväť eur a štyridsať centov

FLORIAN, s.r.o.

Obec Stará Huta

8. 4. 2020

4/2020

Tlačivá - poštové poukazy na účet

32,87 EUR Tridsaťdva eur a osemdesiatsedem centov

Slovenská pošta, a.s.

Obec Stará Huta

5. 3. 2020

3/2020

TC-30AH - rozhlasové reproduktory 2ks

77,00 EUR Sedemdesiatsedem eur

RH SOUND, s.r.o.

Obec Stará Huta

4. 3. 2020

2/2020

MOL TURBO DIESEL - olej do požiarnej TATRY

142,63 EUR Jedenstoštyridsaťdva eur šesťdesiattri centov

AUTEX s.r.o.

Obec Stará Huta

6. 2. 2020

1/2020

Objednávka dokladov - potvrdenie o pobyte

14,30 EUR Štrnásť eur a tridsať centov

Centrum polygrafických služieb

Obec Stará Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Vývoz odpadu

odkaz na vývoz odpadu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 8.12.2022, 3:24:31