Menu
Obec Stará Huta
Obec Stará Huta

Kontakt:

Obecný úrad Stará Huta,
Stará Huta 54, 962 25

045/5389000

0904194042-starosta

starosta@obecstarahuta.sk
kacerova@obecstarahuta.sk

Po - Pi: 8.00 - 16.00
Ut, Št.: nestránkový deň
Obedná prestávka: 12.00 - 12.30

Zmluvy do r.2019

Rok 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,54 MB

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 01.07.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,06 kB

Zmluva o hudobnej produkcii

Zmluva o hudobnej produkcii .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,86 kB

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,12 kB

Zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva-o-vytvorení-webového-sídla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,45 kB

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva-o-prevádzke-webového-sídla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,85 kB

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva-o-spracovaní-osobných-údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,28 kB

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva-o-prepojení-dokumentov-z-www-stránok-na-CUET.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,35 kB

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva-o-balíčku-GDPR+-a-certifikáte-SSL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,12 kB

Dohody o platbách za dodávku elektriny-Energie2

Dohody-o-platbách-za-dodávku-elektriny-Energie2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 537,32 kB

Dodatok k Zmluve o vývoze KO

Dodatok-k-Zmluve-o-vývoze-KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,2 kB

Dodatok č.9 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok-č.9-k-Zmluve-o-vývoze-triedeného-odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86 kB

DOHODA č.19/33/50J/7

DOHODA-č.19-33-50J-71.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,72 kB

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov

Dodatok-č.1-k-zmluve-o-zabezpečení-systému-združeného-nakladania-s-odpadmi-obalov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,71 kB

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Dodatok-k-zmluve-o-poskytovaní-verejných-služieb-balík-služieb1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,55 kB

Zmluva o dielo 1-2019

Zmluva-o-dielo-1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,68 kB

Marius Pedersen – Príloha č. 1 ku zmluve č. 15 012 21

Marius-Pedersen-Príloha-č.-1-ku-zmluve-č.15-012-21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,86 kB

Zmluva o dielo č.2-2019

Zmluva-o-dielo-č.2-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,92 kB

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2019

Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-č.1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,37 kB

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva-o-poskytnutí-nenávr.fin_.príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 735,35 kB

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel

Zmluva-o-zabezpečení-technického-zhodnotenia-hasičských-vozidiel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,21 kB

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy

Zmluva-o-pripojení-zariadenia-užívateľa-do-distribučnej-sústavy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,96 kB

Slovak Telekom-Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak-Telekom-Dodatok-k-zmluve-o-poskytovaní-verejných-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,54 kB

Prima Banka – Zmluva o bežnom účte

Prima-Banka-Zmluva-o-bežnom-účte1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,09 kB

Prima Banka – Municipálny úver – Univerzál

Prima-Banka-Municipálny-úver-Univerzál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,93 kB

Zmluva č.4300121405 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy-SSD

Zmluva-č.4300121405-o-pripojení-zariadenia-užívateľa-sústavy-SSD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,42 kB

Zmluva č.4300121401 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy-SSD

Zmluva-č.4300121401-o-pripojení-zariadenia-užívateľa-sústavy-SSD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,7 kB

Zmluva č.4300121395 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy-SSD

Zmluva-č.4300121395-o-pripojení-zariadenia-užívateľa-sústavy-SSD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,16 kB

Zmluva o dielo č. 1

Zmluva-o-dielo-č.-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,18 kB

Dohoda č. 19-33-010-80 – UPSVaR

Dohoda-č.-19-33-010-80-UPSVaR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,24 kB

Zmluva o dielo č. 5-2019

Zmluva-o-dielo-č.-5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,18 kB

Zmluva o dielo – 20.05.2019

Zmluva-o-dielo-20.05.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,79 kB

Rok 2018

Kolektívna zmluva 2018

Kolektívna-zmluva-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,64 kB

Marius Pedersen – Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Marius-Pedersen-Dodatok-k-zmluve-o-vývoze-komunálneho-odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,65 kB

Marius Pedersen – Dodatok č.7 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Marius-Pedersen-Dodatok-č.7-k-zmluve-o-vývoze-triedenho-odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,17 kB

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva-o-zabezpečení-systému-združeného-nakladania-s-odpadmi-z-obalov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,61 kB

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Zmluva-na-zabezpečenie-zodpovednej-osoby-na-ochranu-osobných-údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,58 kB

Marius Pedersen – Dodatok č.8 k zmluve o vývoze odpadu

Marius-Pedersen-Dodatok-č.8-k-zmluve-o-vývoze-odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,66 kB

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva-o-združenej-dodávke-elektriny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 788,79 kB

Rok 2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva-o-spolupráci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,64 kB

Zmluva o sprostredkovaní

Zmluva-o-sprostredkovaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,29 kB

Zmluva o dielo

Zmluva-o-dielo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,95 kB

Kolektívna zmluva pre zamestnancov obce – rok 2017

Kolektívna-zmluva-pre-zamestnancov-obce-rok-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,91 kB

NN Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s.-Zamestnávateľská zmluva

NN-Tatry-Sympatia-d.d.s.a.s.-Zamestnávateľská-zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,41 kB

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000313

Zmluva-o-poskytovaní-služieb-a-Licenčná-zmluva-č.-2000313.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,17 kB

Dodatok k zmluve – Slovak Telekom 2

Dodatok-k-zmluve-Slovak-Telekom-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,8 kB

Dodatok k zmluve – Slovak Telekom 1

Dodatok-k-zmluve-Slovak-Telekom-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,19 kB

Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Zmluva-o-poskytovaní-niektorých-činností-pracovnej-zdravotnej-služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,79 kB

Zmluva č. ZV 09 2017

Zmluva-č.-ZV-09-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,31 kB

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva-o-poskytnutí-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,43 kB

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Telekom

Zmluva-o-poskytovaní-verejných-služieb-Telekom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,92 kB

Dodatok k zmluve – Telekom

Dodatok-k-zmluve-Telekom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,5 kB

Zmluva o dielo

Zmluva-o-dielo-112017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,04 kB

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové-poistenie-uchádzačov-o-zamestnanie1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,21 kB

Rok 2016

Zmluva o odpadoch – ENVI-PAK, a.s. 2016

Zmluva-o-odpadoch-ENVI-PAK-a.s.-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,41 kB

Dohoda o platbách – SSE

Dohoda-o-platbách-SSE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 921,2 kB

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná-licenčná-zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,39 kB

Kolektívna zmluva

Kolektívna-zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,8 kB

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

Dodatok-č.-1-k-zmluve-o-výpožičke-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,54 kB

Dodatok č.6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok-č.6-k-zmluve-o-vývoze-triedeného-odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,02 kB

Zmluva o združenej dodávke elektriny-Energie2

Zmluva-o-združenej-dodávke-elektriny-Energie2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,3 kB

Rok 2015

Zmluva – Marius Pedersen

Zmluva-Marius-Pedersen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,66 kB

Dohoda o platbách – Stredoslovenská energetika

Dohoda-o-platbách-Stredoslovenská-energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,79 kB

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové-poistenie-uchádzačov-o-zamestnanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,3 kB

Zmluva o spolupráci – OZ CHRABYD

Zmluva-o-spolupráci-OZ-CHRABYD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,7 kB

Zmluva o výpožičke – Ministerstvo vnútra SR

Zmluva-o-výpožičke-Ministerstvo-vnútra-SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,4 kB

Nájomná zmluva -Rímskokatolícka cirkev

Nájomná-zmluva-Rímskokatolícka-cirkev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,86 kB

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Zmluva-o-spolupráci-pri-zbere-použitého-šatstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,17 kB

Nájomná zmluva – VLM š.p.,Pliešovce

Nájomná-zmluva-VLM-š.p.Pliešovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,61 kB

Zmluva o prevode vlastníctva – VLM š.p.,Pliešovce

Zmluva-o-prevode-vlastníctva-VLM-š.p.Pliešovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,74 kB

Zmluva č. 127POD-ZKŽP1-4615

Zmluva-č.-127POD-ZKŽP1-4615.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 602,63 kB

Zmluva o dielo č. SB03082015

Zmluva-o-dielo-č.-SB03082015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,95 kB

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva-o-poskytovaní-verejných-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,35 kB

Zmluva o pôžičke

Zmluva-o-pôžičke.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,56 kB

Rok 2014

Zmluva o poskytovaní služieb -audítor

Zmluva-o-poskytovaní-služieb-audítor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,82 kB

Vývoz odpadu

odkaz na vývoz odpadu

NATUR-PACK

NATUR-PACK

Ako triediť

akotriedit.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 24.4.2024, 20:47:34